Comas Constructora posseeix el reconeixement professional pel seu sistema organitzatiu i empresarial: el Certificat de Sistema de Gestió de Qualitat UNE-EN ISO 9001:2000 per IQNet i Aenor, l’acreditació del Certificat de Sistema de Gestió Ambiental UNE-EN ISO 14001:2004 per Aenor i l’acreditació del Certificat de Seguretat i Salut en el Treball UNE-EN ISO 45001 per Aenor. És membre actiu de la Junta Consultiva de l’Associació de Constructors de Balears i a més forma part com a membre de l’Associació de Promotors de Balears.

Com a empresa constructora amb llarga trajectòria en l’execució d’Obra pública, Comas Constructora gaudeix d’un merescut respecte i valia en aquest sector, comptant amb la classificació empresarial concedida per la Junta Consultiva de contractació administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, per a licitar obres de l’Administració Pública.

Organismes públics, Institucions i diferents administracions han confiat i confien en Comas Constructora per a la realització dels seus projectes.

Acabats adaptats a la qualitat de l’obra

Els acabats d’obra és l’últim pas del procés, que remata i confirma la qualitat amb què s’ha realitzat l’obra. El departament de qualitat de Comas Constructora s’encarrega, entre altres coses, que aquest pas compleixi amb tots els requisits que ha marcat el client.

Paret de pedra amb junta de morter
Combinació de materials sintètics
Gelosia de fusta d
Escala combinada metall i fusta d
Bigues de fusta corbada
Formigó blanc