Project Description

Blanquerna primary school and sports centre at Pont d’Inca Nou. Marratxí.

Developer Ajuntament de Marratxí

Location Pont d’Inca Nou. Marratxí.

Year carried out 2003